Sekcja Zawodowa NSZZ "Solidarność" Grupy PKP Cargo

Sekcja Zawodowa NSZZ „Solidarność” Grupy PKP CARGO jest sekcją branżową
zrzeszoną w Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność”.

Sekcja Zawodowa NSZZ „Solidarność” Grupy PKP CARGO reprezentuje interesy
pracownicze kolejarzy, członków NSZZ „Solidarność” spółki PKP CARGO S.A.
oraz spółek zależnych będących w Grupie PKP Cargo


Władzami Sekcji Zawodowej NSZZ „Solidarność” są:

* Walne Zebranie Delegatów Sekcji Zawodowej NSZZ „Solidarność” Grupy PKP CARGO

* Rada Sekcji Zawodowej NSZZ „Solidarność” Grupy PKP CARGO


Lista członków Prezydium i Rady Sekcji Zawodowej NSZZ "Solidarność" Grupy PKP Cargo

Lp.

Imię Nazwisko

Funkcja

1

Majder Jan

przewodniczacy

2

Cykman Mieczysław

zastępca

3

Oleszczuk Mirosław

zastępca

4

Sośnierz Jerzy

zastępca

5

Morel Andrzej

zastępca

6

Staniszewski Michał

sekretarz

7

Sochoń Mirosław

skarbnik

8

Grymel Henryk

członek

9

Lach Ryszard

członek

10

Mil Stanisław

członek

11

Pilawski Jerzy

członek

12

Prętki Jacek

członek

13

Gadzicki Zbigniew

członek

14

Gorgosz Marek

członek

15

Guzicka Renata

członek

16

Jachna Mariusz

członek

17

Kłaptocz Leszek

członek

18

Kotala Jan

członek

19

Kowalkiewicz Wiktor

członek

20

Kozar Cezary

członek

21

Lemieszka Krzysztof

członek

22

Łach Zygmunt

członek

23

Netkowski Andrzej

członek

24

Olszewska Halina

członek

25

Silipicki Jerzy

członek

26

Stachurski Marek

członek

27

Szott Jacek

członek

28

Tryanowski Janusz

członek

29

Wielgosz Urszula

członek

30

Wilk Joanna

członek


 

Lista członków Komisji Rewizyjnej Sekcji Zawodowej NSZZ "Solidarność" Grupy PKP Cargo

Lp.

Imię Nazwisko

Funkcja

1

Domżalski Janusz

przewodniczący

2

Czerwonko Anna

zastępca

3

Szóstak Paweł

zastępca

4

Chałupniczak Wiesław

czlonek

5

Ćwikła Stanisław

czlonek

6

Kłosowski Piotr

czlonek

7

Lisowski Wojciech

czlonek

8

Żołnierz Kazimierz

czlonek